Grunt SOLPLAST PLUS 10.2

SOLBET SOLPLAST PLUS 10.2

PRZEZNACZENIE:

SOLPLAST Plus 10.2 przeznaczony jest do przygotowania różnego rodzaju podłoży budowlanych, na których będą wykonywane wyprawy z tynków: mineralnych, akrylowych, silikonowo-silikatowych, silikonowych oraz mozaikowych itp. Nadaje się do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

SOLPLAST Plus 10.2 jest elementem systemu ociepleń SOLBET TERMO.  Na system ociepleń SOLBET TERMO składają się:
- zaprawa klejąca do styropianu SOLBET Gabit TERMO,
- zaprawa klejąca do ociepleń SOLBET Gabit TERMO PLUS na cemencie szarym,
- zaprawa klejąca do ociepleń SOLBET Gabit TERMO PLUS na cemencie białym,
- SOLBET tynk silikonowo-silikatowy,
- SOLBET tynk silikonowy,
- SOLBET farba silikonowa,
- środek gruntujący SOLBET SOLPLAST PLUS,
- siatki z włókna szklanego wymienione w Krajowej Ocenie Technicznej nr. ICiMB-KOT-2021/0111 wydanie 2,
- płyty styropianowe wymienione w Krajowej Ocenie Technicznej nr. ICiMB-KOT-2021/0111 wydanie 2,
- łączniki mechaniczne - dopuszczone do obrotu.

WŁAŚCIWOŚCI:

Właściwie zagruntowane podłoże zwiększa przyczepność tynków, wyrównuje chłonność podłoża oraz zapewnia dobre nakładanie i fakturowanie tynku.
Przed użyciem produkt należy dobrze wymieszać w całej objętości opakowania. Wymieszany produkt nanosi się równomierną warstwą wałkiem, pędzlem lub odpowiednim agregatem natryskowym. 

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

  • Zużycie: około 0,3 kg/mnierozcieńczonego preparatu w zależności od aplikacji.
  • Temperatura podłoża i otoczenia: od +5°C do +25°C.
  • Wielkość opakowania: 15 kg.
  • Dalsze prace: po upływie 4-6 godzin po całkowitym wyschnięciu powłoki.
  • Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach). Należy chronić wyrób przed przemrożeniem, przegrzaniem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.


Krajowa Ocena Techniczna


Karta charakterystyki


Atest PZH


Krajowa deklaracja właściwości użytkowych