Jak przygotować podłoże pod tynk?

Przygotowanie do tynkowania nie polega jedynie na skompletowaniu niezbędnych narzędzi i odpowiednim rozrobieniu zaprawy tynkarskiej (choć jest to również bardzo ważny etap). Na efekt końcowy i jakość wykonywanych prac wpływa także to, jak zostało przygotowane podłoże pod tynk.

Przed przystąpieniem do tynkowania powinny zostać zakończone wszelkie prace instalacyjne w budynku, a puszki instalacji elektrycznej osłonięte zatyczkami plastikowymi lub krążkami ze styropianu. W przypadku tynków gipsowych wszelkie elementy metalowe, np. służące do mocowania przewodów elektrycznych do ścian należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną. Dzięki temu unikniemy występowania przebarwień tynku spowodowanych korodującym metalem.
Zainstalowane okna i futryny najlepiej osłonić np. grubszą folią malarską. Takiego samego zabezpieczenia wymagają również otwory okienne i drzwiowe w przypadku, gdy nie zainstalowano jeszcze stolarki. Folia pozwoli uniknąć przeciągów i zbyt szybkiego wysychania zaprawy tynkarskiej.

Odpowiednie podłoże pod tynk

Aby uzyskać estetyczną, gładko otynkowaną ścianę należy starannie przygotować podłoże. W pierwszej kolejności trzeba ocenić jego stan. Podłoże pod tynk musi być czyste, równe i suche. Do sprawdzenia czy ściany są równe można wykorzystać długą łatę tynkarską z poziomnicą. Wszelkie łuszczące i odspajające się warstwy wymagają usunięcia. Na powierzchni ścian nie powinno być żadnych wybrzuszeń i większych nierówności. Resztki starego betonu czy pozostałości zapraw murarskich należy delikatnie skuć młotkiem murarskim.

Gruntowanie podłoża

Gdy ściany są odpowiednio przygotowane można przystąpić do gruntowania powierzchni. Preparat gruntujący nanosi się na podłoże pod tynk wałkiem lub pędzlem ławkowcem. Do tynkowania można przystąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu gruntu (informację na ten temat znajdziemy na opakowaniu preparatu).

gruntowanie ścian

Zabezpieczenie ścian

Podłoże pod tynk wymaga również odpowiedniego zabezpieczenia. Chodzi tu głównie o naroża ścian, które są najbardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne. Aby im zapobiec naroża należy zabezpieczyć specjalnymi narożnikami tynkarskimi. W czasie tynkowania takie narożniki pomagają też wyprowadzić linie poziome i pionowe. Narożniki przykleja się (najlepiej w jednym odcinku na danej krawędzi) na nałożoną punktowo wzdłuż naroża zaprawę tynkarską. Następnie dociska się je w zaprawę, ustawiając i korygując ich położenie za pomocą poziomnicy. Zaprawę rozprowadza się szpachelką wzdłuż narożnika.

Przeczytaj także: 

► 
Zaprawa tynkarska – jak przygotować mieszankę do tynkowania?
► Tynkowanie ścian zewnętrznych – 8 zasad dobrego tynkarza