Zaprawa klejąca do styropianu białego i grafitowego Gabit TERMO 1.6

Zaprawa klejąca do siatki zbrojącej

PRZEZNACZENIE:

Zaprawa klejąca do styropianu Gabit TERMO 1.6 służy do przyklejania płyt styropianowych do podłoża w systemach ociepleń budynków nowych i modernizowanych. Może być stosowana do przyklejania styropianu grafitowego pod warunkiem ścisłego przestrzegania zaleceń zawartych w Karcie Technicznej Wyrobu i/lub instrukcji dostępnej na stronie solbet.pl / zaprawy-kleje.pl.
Zaprawa Gabit TERMO 1.6 stanowi element systemu SOLBET TERMO do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem, spełniającego wymagania Krajowej Oceny Technicznej nr ICiMB-KOT-2021/0111 wydanie 2.

Na system ociepleń SOLBET TERMO składają się:
- zaprawa klejąca do styropianu SOLBET Gabit TERMO,
- zaprawa klejąca do ociepleń SOLBET Gabit TERMO PLUS na cemencie szarym,
- zaprawa klejąca do ociepleń SOLBET Gabit TERMO PLUS na cemencie białym,
- SOLBET tynk silikonowo-silikatowy,
- SOLBET tynk silikonowy,
- SOLBET farba silikonowa,
- środek gruntujący SOLBET SOLPLAST PLUS,
- siatki z włókna szklanego wymienione w Krajowej Ocenie Technicznej nr ICiMB-KOT-2021/0111 wydanie 2,
- płyty styropianowe wymienione w Krajowej Ocenie Technicznej nr ICiMB-KOT-2021/0111 wydanie 2,
- łączniki mechaniczne - dopuszczone do obrotu.

WŁAŚCIWOŚCI:

Zaprawa klejąca do styropianu Gabit TERMO 1.6 ma dobrą przyczepność do nośnych, czystych podłoży mineralnych: betonowych, murów, tynków cementowo-wapiennych.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

  • Proporcje mieszania: 6 litrów wody na 25 kg suchej mieszanki.
  • Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – podłoże i otoczenie.
  • Czas zachowania właściwości roboczych: do 1 godz.
  • Zużycie: ok. 4 kg/m2.
  • Gęstość nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3.
  • Przyczepność do betonu: ≥ 0,25 N/mm2.
  • Przyczepność do styropianu: ≥ 0,08 N/mm2.
  • Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach).


Krajowa Ocena Techniczna


Atest PZH


Krajowa deklaracja właściwości użytkowych


Karta charakterystyki