Ocieplenie ścian: jak przyklejać płyty styropianowe?

Ocieplenie ścian w pierwszej kolejności wymaga odpowiedniego przygotowania podłoża. Płyty styropianowe mogą być przyklejane jedynie na nośne, suche i czyste powierzchnie. Ważny jest również dobór odpowiedniej zaprawy klejącej oraz jej prawidłowe nanoszenie na styropian.

W przypadku podłoża betonowego należy usunąć ewentualne resztki preparatów wpływających na jego przyczepność, takich jak brud, tłuszcz, kurz. Stare i osypujące się tynki cementowo-wapienne oraz podłoża o dużej nasiąkliwości należy zagruntować preparatem Akryl Plus 12.2. Tynki o słabej przyczepności, „głuche” oraz powłoki malarskie należy usunąć. Nierówności i ubytki trzeba natomiast wypełnić zaprawami wyrównującymi, tynkami lub szpachlówkami, odpowiednimi do stosowania na zewnątrz budynków.

Ocieplenie ścian – jaki klej do styropianu?

Do przyklejania płyt styropianowych służą specjalne zaprawy klejące. Decydując się na ocieplenie ścian styropianem najlepszym rozwiązaniem jest wybór systemu ociepleń (np. jak system Solbet Termo), czyli kompletu produktów do wykonania termoizolacji. Dzięki temu zyskamy pewność odpowiednio ocieplonych ścian z wykorzystaniem dopasowanych pod względem technicznym produktów.

Do przyklejania płyt styropianowych (w tym styropianu grafitowego) w systemach ociepleń budynków nowych i poddawanych termomodernizacji służy zaprawa klejąca Gabit Termo 1.6. Zaprawa ta nie może być jednak stosowana do zatapiania siatki tynkarskiej. W tym celu należy wybrać zaprawę klejącą Gabit Termo Plus 1.4 lub 1.5. Zaprawy 1.4 i 1.5 mogą być również wykorzystywane do przyklejania płyt styropianowych do podłoża.

Przygotowaną porcję zaprawy w przeciętnych warunkach należy zużyć w ciągu godziny od momentu wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy nie należy dodawać do niej wody, lecz ponownie dobrze wymieszać.

Nanoszenie zaprawy klejącej

Prawidłowe ocieplenie ścian wymaga odpowiedniego nanoszenia zaprawy klejącej na powierzchnię płyt styropianowych. Zaprawę nakłada się kielnią po obwodzie płyty styropianowej pasmem o szerokości 3-4 cm i kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. Płytę z klejem należy bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i dobrze docisnąć. Prawidłowo nałożona zaprawa po dociśnięciu płyty pokrywa minimum 40% jej powierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoży zaprawę można nakładać za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm).
Płyty styropianowe powinny być przyklejane w jednej płaszczyźnie, bez pozostawiania pustych przestrzeni między płytami (dopuszczalne są jedynie niewielkie szczeliny) oraz z zachowaniem przesunięcia spoin pionowych w sąsiadujących warstwach. Ewentualnych szczelin między płytami nie wolno wypełniać zaprawą, lecz cienkimi paskami styropianu.

Montaż z wykorzystaniem łączników

Gdy ocieplenie ścian zostało wykonane, należy odczekać minimum 2 dni aż zaprawa wstępnie stwardnieje. Gdy to nastąpi płyty należy przeszlifować papierem ściernym i przymocować dodatkowo za pomocą specjalnych łączników mechanicznych (kołków) w liczbie minimum 4 szt./m2. Na pasmach o szerokości około 2 m, umiejscowionych wzdłuż krawędzi budynku, gdzie siły wywołane wiatrem są największe, liczbę łączników należy zwiększyć do minimum 8 szt./m2.

Przeczytaj także: 

► Przygotowanie ścian do ocieplenia
► Jak przygotować ocieplone ściany do tynkowania? Warstwa zbrojona