Przygotowanie ścian do ocieplenia

Nowoczesne systemy ociepleń przystosowane są do wykonywania budynków zgodnie z przepisami. Pozwalają one wykonywać nowe budynki i termomodernizować stare w taki sposób, by spełnić wymagania stawiane w Warunkach technicznych, które określają m.in. maksymalną wartość współczynnika przenikania ciepła U ścian zewnętrznych. Uzyskanie bardzo dobrej termoizolacyjności ścian nierzadko wymaga ocieplenia tych przegród.
Do wykonania ocieplenia domu konieczne jest z kolei właściwe przygotowanie ścian.

Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy ocenić stan podłoża. Musi być ono nośne, suche i wolne od odspajających się fragmentu tynków, farb czy innych powłok. Przygotowanie ścian polega głównie na oczyszczeniu luźnych części, odpadających tynków, ale też ewentualnych działaniach naprawczych oraz zagruntowaniu powierzchni.

Przygotowanie ścian do zastosowania systemu ociepleń: oczyszczanie

Z powierzchni ściany należy usunąć brud, tłuszcz i kurz. W tym celu powierzchnię ścian można oczyścić szczotką lub dla większej pewności zmyć wodą pod ciśnieniem. Do ocieplenia ścian można przystąpić po wyschnięciu powierzchni muru.
Z powierzchni ściany należy usunąć też tynki o słabej przyczepności, tzw. „głuche” oraz odspajające się powłoki malarskie.

Naprawa powierzchni

Przygotowanie ścian polega też na zastosowaniu odpowiednich działań naprawczych. Drobne, włoskowate rysy nie stanowią przeciwwskazania dla zastosowania systemu ociepleń. Większe rysy konstrukcyjne należy zasklepić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej za pomocą odpowiednich materiałów wypełniających.
Ubytki powyżej 1 cm należy wypełnić zaprawami wyrównującymi lub szpachlówkami, odpowiednimi do stosowania na zewnątrz budynków.

Przygotowanie ścian: gruntowanie

Stare tynki oraz podłoża o dużej nasiąkliwości należy zagruntować preparatem Grunt Akryl Plus 12.2. Wyrówna on chłonność podłoża, wzmocni je i poprawi przyczepność zaprawy klejącej. Zapewni też jej właściwe odsychanie.
Na podłoża bardzo chłonne i słabe zaleca się naniesienie drugiej warstwy gruntu na jeszcze wilgotną warstwę pierwszą. Poprawnie zagruntowane podłoże daje powierzchnię matową. Dalsze prace zaleca się wykonywać po całkowitym wyschnięciu ostatniej warstwy.

Przeczytaj także: 


► Dlaczego należy stosować system ociepleń w budownictwie energooszczędnym?
► Zaprawa tynkarska – jak przygotować mieszankę do tynkowania?