Co warto wiedzieć, planując ocieplenie ścian?

Odpowiednie ocieplenie ścian może znacznie zniwelować koszty ogrzewania domu, zapewniając jednocześnie wymagany komfort termiczny. Aby dobrze przygotować się do tego etapu warto poznać kilka podstawowych informacji, które pozwolą podjąć właściwe decyzje.

Jaka grubość styropianu lub wełny?

Izolacyjność termiczna ścian domu powinna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Według nich współczynnik przenikania ciepła U ścian zewnętrznych pomieszczeń, w których temperatura wynosi powyżej 16oC. nie może być wyższy niż 0,20 W(m²·K). Trzeba jednak pamiętać, że ujęte w warunkach termicznych współczynniki określają wartości progowe. Grubość warstwy ocieplenia w przypadku nowych, jak i remontowanych budynków należy określić na podstawie obliczeń, przy uwzględnieniu prawidłowo przyjętych danych obliczeniowych dla każdej warstwy przegrody. W przypadku nowych budynków informacje na ten temat powinien uwzględniać projekt. Zapotrzebowanie na ciepło i grubość ocieplenia w remontowanym domu powinno się wykonać w oparciu o analizę ekonomiczną, by przyjąć optymalny sposób termomodernizacji. W tym pomocna może okazać się osoba uprawniona do sporządzania audytów energetycznych.

Ocieplenie ścian a ich izolacyjność termiczna

Izolacyjność termiczną (w tym ścian) określa współczynnik przenikania ciepła U. Zależy on od grubości przegrody i współczynników przewodzenia ciepła lambda materiałów użytych do jej budowy.

Dla przykładu, decydując się na:
– budowę ścian warstwowych z bloczków SOLBET Optimal 600 o grubości 24 cm i współczynniku λ = 0,17 (W/m∙K),
– i ocieplenie muru warstwą styropianu grubości 15 cm o współczynniku λ = 0.042 (W/m∙K) uzyskamy przegrody o współczynniku U = 0,20 [W/m2∙K].

współczynnik przenikania ciepła U ścian ocieplonych

Oprócz grubości ocieplenia ważna jest również wartość współczynnika λ materiału termoizolacyjnego. Im jest ona niższa, tym materiał ociepleniowy będzie lepiej chronił przed ucieczką ciepła z budynku.
Styropian o danej grubości i niskim współczynniku przewodzenia ciepła będzie skuteczniej chronić budynek przed stratami ciepła niż warstwa styropianu o tej samej grubości i wyższym współczynniku λ.

Dla przykładu:, decydując się na budowę ścian warstwowych:
– z bloczków SOLBET Optimal 600 o grubości 24 cm i współczynniku λ = 0,17 (W/m∙K)
– i ocieplenie muru warstwą styropianu grubości 15 cm o współczynniku λ = 0.032 (W/m∙K) uzyskamy przegrody o współczynniku U = 0,16 [W/m2∙K].

współczynnik przenikania ciepła U ścian ocieplonych

Planując ocieplenie ścian i zakup materiałów termoizolacyjnych warto więc zwrócić uwagę na współczynnik λ – wybór najkorzystniejszego pod tym względem styropianu pozwoli ograniczyć grubość ocieplenia ścian przy zachowaniu wymaganych parametrów termicznych przegród zewnętrznych.

Ile styropianu do ocieplenia ścian?

Aby obliczyć, ile styropianu potrzebujemy należy znać powierzchnię wszystkich ocieplanych ścian zewnętrznych. Możemy ją obliczyć mnożąc wysokość z długością ściany i zsumować otrzymane wyniki.

Mimo, że okna i drzwi to powierzchnie, które nie będą ocieplane, nie warto ich odejmować przy obliczaniu powierzchni ścian. Kilka paczek styropianu więcej może okazać się przydatnych jako zapas np. przy docieplaniu różnych detali.

Otrzymaną liczę m2 ścian należy pomnożyć przez grubość styropianu, jaka ma być zastosowana. Wynik końcowy określi objętość potrzebnego styropianu w m3.

Dla przykładu:
– powierzchnia wszystkich ścian domu = 300 m2,
– grubość styropianu = 15 cm (0,15 m),
300 m2 x 0,15 m = 45 m3 styropianu.
Paczka styropianu ma 0,3 m3, co na naszym przykładzie daje 150 paczek. Trzeba jednak wiedzieć, że objętość paczki styropianu różnych producentów może się różnić, warto więc sprawdzić tę wartość przed dokonaniem zakupu.

Styropian to nie wszystko, czyli ważny system ocieplenia

Planując ocieplenie ścian, zarówno w nowym, jak i modernizowanym budynku, bardzo ważny jest wybór całego systemu ocieplenia. W jego skład wchodzi preparat gruntujący, klej do styropianu, klej do siatki zbrojącej oraz tynk elewacyjny. Są to produkty pochodzące od jednego producenta, dokładnie przebadane i dobrze dopasowane do siebie pod kątem parametrów technicznych. W przeciwieństwie do ocieplenia wykonywanego przypadkowymi produktami różnych producentów, system ociepleń da nam gwarancję, że przy właściwym wykonawstwie elewacja nie będzie wymagała wymiany już po kilku latach użytkowania domu.

Przeczytaj także: 


5 zasad, które ograniczą straty ciepła z budynku