5 zasad, które ograniczą straty ciepła z budynku

Straty ciepła z wnętrza budynku są nieuniknione, możne je jednak skutecznie ograniczyć, zmniejszając tym samym wysokość kosztów ogrzewania. Najlepiej pomyśleć o tym już na etapie wyboru projektu domu i materiałów ściennych.

1. Postaw na projekt minimalizujący straty ciepła

Aby ograniczyć straty ciepła warto wybrać projekt na miarę naszych potrzeb. Im większa jest bowiem powierzchnia i kubatura domu, tym większe będą straty energii cieplnej. Najkorzystniejszym wyborem będzie projekt domu, którego stosunek powierzchni przegród zewnętrznych do kubatury jest jak najmniejszy. Na starty ciepła wpływ ma również kształt domu. Mniejsze straty, a więc i niższe rachunki za ogrzewanie zapewni wybór projektu o prostej, zwartej bryle. Najlepiej jeśli dom będzie wybudowany na planie prostokąta, ponieważ wiele ciepła ucieka w narożnikach i załamaniach przegród. Należy więc ograniczyć ich liczbę do minimum. Elementem budynku wpływającym na duże straty ciepła jest również dach. Aby dom był energooszczędny jego dach powinien on być prosty, czyli jedno- lub dwuspadowy. Wybierając projekt domu warto mieć również na uwadze, że mniejsze straty ciepła występują w domach z poddaszem użytkowym i piętrowych, a większe w domach parterowych.

2. Wybierz ciepły materiał murowy

Chociaż w ścianach warstwowych o izolacyjności termicznej decyduje przede wszystkim warstwa ocieplenia, to wybór materiału na warstwę konstrukcyjną przegród zewnętrznych również ma znaczenie. Cieplejszy materiał murowy oznacza, że przy zakładanej grubości ocieplenia można uzyskać jeszcze lepszą izolacyjność cieplną ścian, niż w stosując materiały konstrukcyjne o gorszej przewodności cieplnej.
Materiałem, który zapewni wysoką izolacyjność ścian jest beton komórkowy. Jego strukturę tworzą mikropory z zamkniętym w nich powietrzem, które jest bardzo dobrym izolatorem ciepła. Taka struktura materiału sprawia, że wymurowane z niego ściany zewnętrzne charakteryzuje wysoka izolacyjność termiczna.
Osłaniając ciepły mur odpowiednią warstwą termoizolacji, możemy uzyskać przegrody, spełniające najwyższe wymagania odnośnie izolacyjności termicznej, jakie stawiane są np. ścianom w domach pasywnych.

bloczek z betonu komórkowego SOLBET

3. Termoizolacja bez mostków cieplnych

Ciepło z wnętrza budynku ucieka przez tzw. mostki termiczne, czyli miejsca o większej przewodności cieplnej, w stosunku do pozostałej powierzchni danej przegrody. Jeśli na etapie budowy i ocieplenia budynków mostki cieplne nie zostaną uwzględnione i odpowiednio wyeliminowane, mogą skutecznie zepsuć efekt ocieplenia domu.
Miejsca nadmiernych strat ciepła wymagają starannego zaizolowania. Warstwa ocieplenia powinna tworzyć ciągłą i nieprzerwaną osłonę ścian budynku. W miarę możliwości należy unikać zmniejszania grubości ocieplanych elementów konstrukcyjnych oraz przebić warstwy termoizolacji. Jeśli konieczne jest przebicie ocieplenia, element który przerywa warstwę powinien charakteryzować się możliwie niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła λ.

4. Ocieplaj z głową

Jeśli chcemy zminimalizować straty ciepła, z pewnością nie warto oszczędzać na ociepleniu budynku. Większość kosztów z tym związanych dotyczy robocizny, czyli wynajęcia oraz opłacenia fachowej ekipy i chociażby z tego względu oszczędności na materiale nie będą opłacalne. Jednak najważniejszym powodem, dla którego nie warto oszczędzać na ociepleniu budynku są koszty, jakie przyjdzie nam zapłacić później za początkowe, pozorne oszczędności. Zastosowanie mniejszej grubości styropianu czy wełny lub wybór produktu o gorszym współczynniku λ może spowodować, że ocieplone nim ściany nie tylko nie będą spełniały wymagań, określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nie zabezpieczą też wystarczająco wnętrza domu przed utratą ciepła.
Według obowiązujących przepisów maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U ścian zewnętrznych pomieszczeń o temperaturze minimum 16oC, to 0,20 W/(m²·K). Trzeba jednak mieć na uwadze, że są minimalne wymagania, stawiane ścianom zewnętrznym. Nie uwzględniają też one wpływu mostków termicznych, zamontowanych w przegrodzie okien i drzwi oraz połączonych z nią płyt balkonowych. Aby straty energii cieplnej były najmniejsze należy zadbać o każdy detal elementu budynku, który może mieć na to wpływ.

ocieplenie ścian bez strat ciepła

5. Stosuj system ocieplenia

To, czy ocieplenie ścian będzie skuteczne, a straty ciepła zniwelowane zależy przede wszystkim od prawidłowego wykonania termoizolacji. Nie chodzi tu jednak jedynie o powierzenie prac ociepleniowych rzetelnemu fachowcy, który wykona je z dużą starannością, ale również o dobór odpowiednich produktów. Chociaż każdy z nich pełni inną funkcję, wszystkie produkty stosowane do ocieplenia ścian muszą do siebie pasować pod względem właściwości.
Aby ocieplenie ścian dobrze spełniało swoją funkcję do jego wykonania należy wybrać system ocieplenia, czyli dopasowaną do siebie grupę wyrobów. Dzięki niemu zyskujemy gwarancję, że poszczególne elementy wchodzące w jego skład będą prawidłowo ze sobą współpracowały, dając najlepsze parametry wykonanego ocieplenia.

Na system ociepleń SOLBET TERMO składają się:

SOLBET TERMO spełnia wymagania Krajowej Oceny Technicznej nr ICiMB-KOT 2021/0111 wydanie 2.

Przeczytaj także: 


Ocieplanie ścian bez błędów