Ocieplanie ścian bez błędów

Choć ocieplenie ścian w technologii ETICS (wcześniej BSO – Bezspoinowy System Ociepleń i metoda lekka-mokra) jest powszechnie znane i stosowane od lat, to wciąż podczas prac termoizolacyjnych popełnianych jest wiele błędów. Skutkują one większymi stratami ciepła z budynku oraz koniecznością naprawy elewacji już po niedługim czasie od zakończenia prac ociepleniowych. O czym należy pamiętać, planując ocieplenie ścian zewnętrznych?

Przygotowanie podłoża

Zaprawa klejąca do styropianu charakteryzuje się dobrą przyczepnością do nośnych, czystych i suchych podłoży mineralnych: betonowych, murów, tynków cementowo-wapiennych. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt ocieplenia podłoże należy oczyścić z kurzu, brudu, tłuszczu i ewentualnych resztek preparatów obniżających przyczepność zaprawy klejowej. Stare tynki oraz podłoża o dużej nasiąkliwości należy zagruntować preparatem Akryl Plus 12.2. Tynki o słabej przyczepności, „głuche” oraz powłoki malarskie należy usunąć. Nierówności i ubytki wypełnia się odpowiednimi zaprawami wyrównującymi. Błędem jest niwelowanie nierówności poprzez zastosowanie grubszej warstwy zaprawy klejącej podczas przyklejania płyt. Zbyt gruba warstwa kleju oznacza jego większy skurcz, co w efekcie może prowadzić do odspajania się zaprawy od podłoża i płyt od kleju.
Miejsca, w których będzie nakładana zaprawa klejąca Gabit Termo 1.6 należy przetrzeć tą samą zaprawą przy użyciu pacy metalowej na ostro.

Przyklejanie styropianu

Klej do styropianu należy przygotować bezpośrednio przed przystąpieniem do prac przestrzegając zaleceń producenta odnośnie rozrabiania suchej mieszanki z wodą. Nie może on być zbyt rzadki. Za bardzo rozcieńczony klej do styropianu nie będzie się charakteryzował odpowiednią siłą wiążącą. Klej do styropianu nakłada się na płyty kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm oraz wzdłuż jej obwodu pasem o szerokości 3-4 cm. Prawidłowo nałożona zaprawa po dociśnięciu płyty powinna pokrywać minimum 40% jej powierzchni.
Brak warstwy obwodowej może spowodować, że płyty nie zespolą się odpowiednio z klejem i po pewnym czasie zaczną odpadać. Jest to szczególnie ważne w przypadku styropianu grafitowego, który charakteryzuje się mniejszą przyczepnością do kleju niż jego białe odpowiedniki. Przed przyklejaniem styropianu grafitowego powierzchnie płyt zaleca się przeszlifować i odpylić. Płyty należy przyklejać ściśle jedna obok drugiej. Jednak nawet ścisłe przyklejenie styropianu może powodować powstanie szczelin. Wypełnienie ich zaprawa klejową spowoduje, że miejsca te staną się mostkami termicznymi, przez które będzie uciekać ciepło. Spoina z zaprawy mogłaby też odwzorować się w postaci nieestetycznych pasów na tynku elewacyjnym. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest wycięcie ze styropianu pasków o wymiarach szczeliny i umieszczenie ich pomiędzy płytami.
Po wstępnym stwardnieniu zaprawy (minimum po dwóch dniach) płyty należy przeszlifować papierem ściernym i przymocować dodatkowo za pomocą kołków. Na 1 m2 powinny przypadać 4 kołki. Na pasmach o szerokości ok. 2 m, umiejscowionych wzdłuż krawędzi budynku, gdzie siły wywołane wiatrem są największe, liczbę łączników należy zwiększyć do minimum 8 szt./m2.

przyklejanie płyt styropianowych

Ocieplenie ścian w odpowiednich warunkach

Prace montażowe w metodzie ETICS należy przeprowadzać w temperaturach dodatnich od +5 °C do +25 °C. Ściany powinny być zabezpieczone osłoną chroniącą przed wiatrem, deszczem i nadmiernym nasłonecznieniem. Ocieplenie ścian zaleca się wykonywać jesienią i wczesną wiosną, kiedy promienie słoneczne nie są tak intensywne, jak latem. Przed rozpoczęciem prac termoizolacyjnych należy upewnić się, że styropian, zwłaszcza ten grafitowy nie został nagrzany w wyniku ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Mogłoby to spowodować odkształcanie się płyt w trakcie przyklejania. Nie należy też dopuścić do ekspozycji styropianu grafitowego na słońce również w czasie wstępnego wiązania kleju. Może to skutkować odspojeniem styropianu od kleju. Styropian grafitowy:
– należy zatem przechowywać w miejscach chronionych przed nasłonecznieniem,
– przyklejać do ścian pod osłoną zacieniającą powierzchnie robocze.

Jak przyklejać styropian grafitowy? W tym celu można użyć kleju do styropianu Gabit TERMO 1.6 oraz zaprawy klejącej do ociepleń na cemencie białym Gabit TERMO PLUS 1.4 lub na cemencie szarym Gabit TERMO PLUS 1.5

system ociepleń

Przeczytaj także: 


Po czym poznać dobre materiały ociepleniowe?