Gruntowanie: jak stosować preparaty gruntujące?

Gruntowanie powierzchni nie jest trudnym zadaniem, często jednak niestety pomijanym. Odpowiednie zagruntowanie podłoża w dużym stopniu wpływa na przyczepność i trwałość nanoszonych zapraw klejowych i tynkarskich, a także powłok malarskich. Aby uzyskać oczekiwane efekty nie należy zapominać o gruntowaniu powierzchni.

Gruntowanie podłoża powinno poprzedzać jego właściwe przygotowanie. Powierzchnie przed nanoszeniem preparatu gruntującego powinny być nośne, zwarte, stabilne, równe, oczyszczone z kurzu, smarów, resztek farb, pleśni, glonów, mchów itp., a także wolne od rys i wykwitów solnych. Gruntowane podłoże powinno być też suche. Aby starannie oczyścić je z kurzu warto w tym celu użyć odkurzacza. Niezbędne jest też usunięcie warstw o słabej przyczepności – odspajających się, kruszących i łuszczących się. Powierzchnie spękane należy naprawić. Zaprawy w reperowanych miejscach przed gruntowaniem muszą być dobrze związane i wyschnięte.

Gruntowanie podłoża z użyciem Gruntu Akryl PLUS 12.2

Gruntowanie zaleca się prowadzić w temperaturze podłoża i otoczenia powyżej +10°C. Grunt Akryl Plus 12.2 nakłada się jednorazowo, bez rozcieńczania, na suche, oczyszczone podłoża, za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową. Należy usunąć farby kredowe i złuszczone farby emulsyjne. Na podłoża bardzo chłonne i słabe zaleca się naniesienie drugiej warstwy na jeszcze wilgotną warstwę pierwszą. Poprawnie zagruntowane podłoże daje powierzchnię matową. Dalsze prace zaleca się wykonywać po całkowitym wyschnięciu ostatniej warstwy.

Niezależnie od stosowanego preparatu grunt powinien być równomiernie nałożony na powierzchnię i dobrze wtarty w podłoże, tak, aby nie powstały zacieki – jest to szczególnie ważne w przypadku ścian gruntowanych przed malowaniem czy tynkowaniem.
Żelazną zasadą jest stosowanie się do zaleceń producenta preparatu gruntującego oraz zapoznanie się z instrukcją aplikacji wyrobu, który ma być nanoszony po ewentualnym zagruntowaniu.

GRUNTOWANIE PODŁOŻA z użyciem GRUNTU SOLPLAST PLUS 10.2

Przed użyciem produkt należy dobrze wymieszać w całej objętości opakowania. Po wykonaniu tej czynności Solplast 10.2 i nadaje się do użycia. Wymieszany produkt nanosi się równomierną warstwą wałkiem, pędzlem lub odpowiednim agregatem natryskowym. Podczas aplikacji temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do +25°C. Kolejne prace można wykonywać po całkowitym wyschnięciu powłoki – po około 4-6 godz.

Przeczytaj także:


► Czym gruntować różne powierzchnie?
► Gruntowanie powierzchni – 5 zasad dobrego wykonawcy