Gruntowanie ścian przed malowaniem

Malowanie ścian wydaje się nieskomplikowanym zajęciem. I takim jest, pod warunkiem, że przed przystąpieniem do prac malarskich odpowiednio przygotujemy podłoże. Kluczowym etapem jest ocena jakości i gruntowanie ścian.

Aby przyspieszyć prace wykończeniowe niekiedy niedoświadczeni wykonawcy lub inwestorzy podejmujący się samodzielnego malowania rezygnują z gruntowania ścian lub mieszają farbę lateksową z preparatem gruntującym. To jednak duży błąd, który może przynieść odwrotne skutki od oczekiwanych. Nieodpowiednie użycie gruntu lub rezygnacja z jego zastosowanie może bowiem utrudniać aplikację farby i uzyskanie jednolitej powłoki malarskiej, a nawet znacznie obniżyć jej trwałość. Jeśli chcemy tego uniknąć i faktycznie usprawnić dalsze prace, niezależnie od tego z jakim podłożem mamy do czynienia, należy poświęcić trochę czasu na jego właściwe przygotowanie.

Malowanie otynkowanych ścian

Przed przystąpieniem do malowania otynkowanych ścian należy ocenić stan podłoża i w razie konieczności zaszpachlować rysy skurczowe i inne niedoskonałości tynku, ponieważ cienka warstwa farby nie jest w stanie ich ukryć. Jeśli szpachlowanie jest konieczne w kilku miejscach na ścianie pokrytej tynkiem cementowo-wapiennym różnice w chropowatości tynku cementowo-wapiennego a naprawianych miejsc mogą być bardzo widoczne. Wówczas warto rozważyć pokrycie ścian gładzią. Niezależnie od tego czy ściany wymagają napraw czy wygładzenia, przed malowaniem ich powierzchnie należy zagruntować. Dzięki temu wyrównamy chłonność tynku, poprawimy przyczepność podłoża oraz krycie farby. Gruntowanie ścian wpływa również na poprawę wydajności farb nawierzchniowych.

Gruntowanie ścian z płyt g-k

Również płyty gipsowo-kartonowe, stanowiące okładzinę ścian o konstrukcji lekkiego szkieletu lub zabudowy skosów, przed malowaniem należy zagruntować. Gruntowanie ścian i skosów wykończonych płytami g-k ujednolici chłonność powierzchni:

– samych płyt, które mogą różnić się pod tym względem w zależności od partii produkcyjnej i stanowiącego ich warstwę wierzchnią papieru.
– miejsc łączenia płyt, wypełnionych masą szpachlową i wygładzonych.
Rezygnacja z gruntowania może skutkować m.in. nierównomiernym kryciem oraz uwidocznieniem miejsca łączenia płyt na powłoce malarskiej.
Jeśli zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych wymaga drobnych napraw – np. zaszpachlowania niewielkich rys w miejscu łączeń okładziny, prace naprawcze należy wykonać przed gruntowaniem całej powierzchni, a samo gruntowanie przeprowadzić dopiero po związaniu stosowanych zapraw.

Malowanie ścian wykończonych gładzią

Jeśli płyty g-k lub otynkowane ściany zostały pokryte gładzią, przed malowaniem należy ocenić stan tej warstwy. Gdy podczas szlifowania gładzi na jej powierzchni mogły uwidocznić się np. niewielkie otworki, tzw. kratery (powstają one w wyniku uwolnienia pęcherzyków powietrza zamkniętych w zbyt napowietrzonej masie). Wówczas ściana może wymagać dodatkowego wygładzenia, ponieważ cienka warstwa farby nie ukryje tych niedoskonałości. Karterów można się pozbyć, pokrywając powierzchnię cienką warstwą gładzi polimerowej. Przed jej nanoszeniem ściany zaleca się jednak zagruntować, co zapewni lepsze przyleganie nowej warstwy do wygładzonej już uprzednio powierzchni.
Jeśli naprawy nie są konieczne przed malowaniem należy mimo wszystko wykonać gruntowanie ścian. Preparat gruntujący zwiąże luźne cząstki pyłu, który pozostaje na powierzchni ścian po ich szlifowaniu, nawet jeśli mury zostały odkurzone. Niezgruntowana pyląca warstwa gładzi nie będzie stanowiła dobrego podłoża pod farbę, ponieważ cząsteczki pyłu będą obniżać jej przyczepność do podłoża. Preparat gruntujący wyrówna również chłonność gładzi, dzięki czemu farba będzie równomierne wysychała, nie uwidaczniając na ścianach ciemniejszych lub jaśniejszych plam.