Kiedy gruntowanie jest koniecznie?

Gruntowanie jest wstępnym etapem, przygotowującym podłoże do nałożenia kolejnych warstw i powłok. Wykonuje się je zarówno w przypadku nowych, jak i remontowanych, starych podłoży.

Gruntowanie powierzchni jest ważnym etapem prac wykończeniowych i remontowych. Preparat gruntujący ma za zadanie zapewnić silne wiązanie z podłożem, wyrównanie i ujednolicenie chłonności podłoża oraz zwiększenie przyczepności później nakładanych warstw.

Jakie powierzchnie wymagają gruntowania?

Gruntowanie ścian najczęściej wykonuje się przed ich malowaniem. Zastosowania preparatu gruntującego wymagają:

  • nowe tynki gipsowe

  • nowe tynki mineralne

  • nowe gładzie gipsowe

  • płyty gipsowo-kartonowe

  • ściany po usunięciu starych powłok malarskich

  • ściany naprawiane – np. szpachlowane

  • słabe, obsypujące się lub pylące podłoża

Zastosowania preparatu gruntującego wymagają również często ściany zewnętrzne. Pokrywa się je gruntem np. przed przyklejaniem warstwy ociepleniowej – gruntowanie jest wymagane w przypadku starych tynków i podłoży o dużej nasiąkliwości. Gruntowanie ścian zaleca się wykonać również przed nanoszeniem zapraw na bazie gipsu. Tego etapu nie można pominąć również przed wykonywaniem podkładów i posadzek cementowych oraz przed przyklejaniem okładziny z płytek.

Uwaga na przeciwwskazania

W niektórych przypadkach producenci tynków mogą nie zalecać gruntowania podłoża, ponieważ przy zastosowaniu środków gruntujących mogą wystąpić trudności w nakładaniu masy tynkarskiej, takie jak: spływanie z podłoża, niemożność utrzymania jednorodnej struktury czy nierównomierne schnięcie, co w konsekwencji prowadzi do przebarwień wykonanej elewacji. Dlatego zawsze należny stosować się do wskazówek producenta danego tynku. 
Gruntowanie nie zawsze jest też wskazane przed malowaniem ścian. Jeśli na opakowaniu farby widnieje informacja, że nie należy gruntować powierzchni przed malowaniem należy przestrzegać zaleceń producenta.

Sprawdzanie podłoża

Aby sprawdzić czy gruntowanie jest potrzebne, wystarczy przetrzeć powierzchnię ściany suchą dłonią. Jeśli pozostanie na niej biały osad oznacza to, iż struktura ściany nie jest wystarczająco związana i wymaga gruntowania. Jeśli dłoń jest czysta, można pominąć gruntowanie. W przypadku wątpliwość czy podłoże wymaga gruntowania z reguły zaleca się je wykonać.
Warto też upewnić się czy podłoże nie jest zbyt chłonne. Niezagruntowane podłoże o dużej chłonności będzie szybko odciągać wodę z nakładanej zaprawy, co zaburzy proces wiązania. Takie podłoże wymaga bezwzględnie gruntowania.
Jeśli nie mamy pewność czy podłoże jest zbyt chłonne można to sprawdzić np. skrapiając je wodą ze spryskiwacza. Jeśli woda jest wchłaniana przez spryskany tynk lub podkład podłogowy, należy uznać go za chłonny. Jeżeli natomiast spływa z powierzchni ściany lub długo utrzymuje się na powierzchni podkładu, wówczas można uznać, że podłoże jest mało chłonne. 

Przeczytaj także:


► Jak wybrać preparat gruntujący?
► Jak stosować preparaty gruntujące?