Solidne ocieplenie ścian – 10 zasad dobrego wykonawcy

Ocieplenie ścian najczęściej wykonuje się metodą ETICS (do niedawna nazywaną BSO – bezspoinowy system ociepleń). Polega ona na przyklejeniu do muru i jeśli to konieczne mechanicznym zamocowaniu warstwy termoizolacyjnej o odpowiedniej grubości, a następnie pokryciu jej zaprawą, w którą wtapia się siatkę zbrojącą z włókna szklanego. Jako ostatnią warstwę nanosi się tynk cienkowarstwowy.

Aby ocieplenie ścian było trwałe, a elewacja zachowała estetyczny wygląd przed długie lata, należy przestrzegać zaleceń producenta produktów ociepleniowych oraz podstawowych zasad podczas wykonywania prac.

1. Zadaj o równe podłoże

Podłoże pod ocieplenie musi być równe. Nie powinno się go jednak wyrównywać poprzez podklejanie cienkowarstwowych płyt styropianowych. Niewielkie nierówności (do 2 cm) i ubytki można zniwelować za pomocą murarskiej zaprawy wyrównującej. Większe nierówności (ponad 2 cm) likwiduje się np. poprzez różnicowanie grubości styropianu.

2. Sprawdź nośność ścian

Gdy ocieplenie ścian ma być wykonywane na otynkowanej już powierzchni, przed przystąpieniem do prac należy ją opukać młotkiem w celu sprawdzenia przyczepności tynku. Głuchy dźwięk świadczy o odspojeniu tynku od podłoża. W takiej sytuacji należy go skuć. Usunięcia wymaga też tynk wokół ościeży drzwiowych i okiennych.

3. Wykonuj prace w odpowiednich warunkach atmosferycznych

Ocieplenie ścian należy wykonywać, gdy temperatura powietrza na zewnątrz oraz temperatura podłoża jest nie niższa niż +5°C i nie wyższa niż +25°C. Prace należy przeprowadzać w czasie bezdeszczowej pogody. W czasie występowania bardzo silnych wiatrów oraz dużego nasłonecznienia należy stosować siatki ochronne.

4. Pamiętaj o listwach

Ocieplenie ścian powinno być poprzedzone przyklejeniem wokół całego budynku listwy cokołowej. Ułatwi ona zachowanie poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt styropianowych. Stanowi jednocześnie wzmocnienie dolnej krawędzi termoizolacji.

5. Przygotuj odpowiednio styropian

Przed nałożeniem kleju zaleca się przetarcie (zrysowanie) powierzchni płyt styropianowych np. za pomocą papieru ściernego. Taki zabieg poprawi przyczepność materiału.

6. Używaj odpowiednio kleju

Zaprawę klejącą należy nanosić jedynie na powierzchnię płyt styropianowych, nigdy na podłoże. Nie należy też używać zaprawy klejącej do wypełniania szczelin między płytami, gdyż taka spoina będzie stanowiła mostek cieplny.

Powstające pomiędzy płytami niewielkie szczeliny (do 4 mm) są normalnym zjawiskiem. Takie szczeliny wypełnia się polecanymi przez producenta systemu ociepleniowego masami uszczelniających (np. obojętną dla styropianu pianką poliuretanową).

7. Przyklejaj płyty na mijankę

Płyty styropianowe należy układać ciasno obok siebie na tzw. „mijankę”, czyli z przesunięciem połączeń o pół długości płyty. Należy pamiętać również o przewiązaniu płyt „na mijankę” w narożach budynku. W narożach otworów płyty nie powinny być łączone.

8. Nie przyklejaj płyt zaraz po ich oderwaniu

Nie należy odrywać przyklejonej do podłoża płyty styropianowej i ponownie dociskać do muru. Oderwaną płytę trzeba najpierw dokładnie oczyścić z kleju i dopiero wówczas można przystąpić do ponownego klejenia.

9. Dopasuj dobrze łączniki

Długość łączników mechanicznych do ocieplenia należy dobrać do podłoża oraz grubości mocowanej warstwy termoizolacji, tak aby nie wystawały ponad płaszczyznę styropianu i nie były w nim zbyt mocno zagłębione. Główka łącznika powinna być zlicowana z powierzchnią płyty. 

10. Dbaj o ocieplenie ścian

Nie należy pozostawiać nieosłoniętej warstwy ocieplenia przez dłuższy czas, gdyż może to prowadzić do osłabienia struktury styropianu. Jako osłony przed promieniami słonecznymi można użyć np. siatki na rusztowania. Gdy termoizolacja ścian wykonywana jest z płyt grafitowych należy bezwzględnie chronić je przed bezpośrednią ekspozycją na światło słoneczne.

Przeczytaj także: 


► System ociepleń – dlaczego warto go stosować?
► Jak przygotować ocieplone ściany do tynkowania? Warstwa zbrojona