Klej gipsowy 6.9

 

PRZEZNACZENIE:

Klej gipsowy 6.9 przeznaczony jest do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do ścian, do klejenia płytek gipsowych oraz innych okładzin gipsowych wewnątrz budynków. Może być stosowany na wszystkie mineralne, nośne podłoża, takie jak bloczki z betonu komórkowego, cegły i pustaki ceramiczne, silikaty, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność, takich jak tłuszcze, bitumy i pyły.

WŁAŚCIWOŚCI:

Klej gipsowy 6.9 jest przygotowany w postaci suchej mieszanki gipsu i wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane domieszki modyfikujące pozwalają uzyskać wyrób charakteryzujący się bardzo dobrymi właściwościami roboczymi, takimi jak urabialność oraz łatwość aplikacji.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

 • Proporcje mieszania: ok. 9,5 litra wody na 25 kg zaprawy
 • Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – otoczenie i podłoże
 • Zużycie: 2,5 kg do 5,0 kg na 1 m2  płyty gipsowo-kartonowej, w zależności od nierówności podłoża
 • Czas zużycia: do 45 min
 • Grubość warstwy: 5 mm do 15 mm
 • Wytrzymałość na zginanie: min. 2,5 N/mm2
 • Wytrzymałość na ściskanie:  min. 6,0 N/mm2
 • Przyczepność do podłoża: ≥ 0,06 N/mm2
 • Zawartość spoiwa gipsowego w przeliczeniu na CaSO4: ≥ 30 %
 • Reakcja na ogień: Euroklasa A1
 • Substancje niebezpieczne: patrz karta charakterystyki
 • Termin przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach), należy chronić przed wilgocią podczas transportu i składowania

 


Atest PZH


Karta charakterystyki 19.12.2022


Deklaracja właściwości użytkowych 10.12.2019