Jak przygotować ściany wewnętrzne przed tynkowaniem?

Trwałość i jakość tynków w dużej mierze zależy od właściwego przygotowania podłoża. Przed tynkowaniem należy zapewnić mu dobrą przyczepność, sprawdzić czy jest trwałe oraz równe, aby nie występowała konieczność nadmiernego miejscowego pogrubiania tynku. Należy dokładnie ocenić stan podłoża i przygotować je do nakładania zaprawy tynkarskiej.

Tynkowanie wykonuje się po wykonaniu więźby dachowej oraz instalacji wewnętrznych – jest to wystarczający czas po wymurowaniu ścian, by móc rozpocząć roboty tynkarskie. 
Sposób przygotowania ścian przed tynkowaniem zależeć będzie od rodzaju nakładanego tynku oraz materiału, z jakiego powstał mur. Niezależnie od tego powierzchnie przed tynkowaniem powinny zostać oczyszczane z kurzu i brudu, a warstwy o słabej przyczepności usunięte.

Przygotowanie ścian przed nakładaniem tynku cementowo-wapiennego

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy zmoczyć czystą wodą. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji jego chłonności, zaleca się stosowanie emulsji gruntującej. Pod Zaprawę tynkarską cementowo-wapienną 5.1 można zastosować Obrzutkę tynkarską 5.0, która przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnego podkładu poprawiającego przyczepność tynku do podłoża, tzw. szprycu, metodą mechaniczną. Obrzutka jest warstwą mocnego tynku, której zadaniem jest wyrównanie i wzmocnienie podłoża pod kolejne warstwy tynków.

Przygotowanie ścian przed nakładaniem tynku gipsowego

Wilgotność podłoża powinna być powietrzno sucha i ustabilizowana. Wszystkie stykające się z zaprawą na bazie gipsu elementy stalowe powinny być zabezpieczone farbą podkładową antykorozyjną. 
Przed przystąpieniem do nakładania tynku gipsowego mury z bloczków z betonu komórkowego należy po oczyszczeniu zagruntować środkiem gruntującym do bardzo chłonnych podłoży. Podłoża z betonu gładkiego oraz prefabrykowanych elementów betonowych, po usunięciu pyłu oraz środków antyadhezyjnych należy z kolei zagruntować odpowiednim preparatem. W przypadku wykonywania tynków mineralnych podłoże wystarczy pokryć gruntem Solplast Plus 10.2, który zwiększa przyczepność tynków i wyrównuje chłonność podłoża. 

Przeczytaj także: 


► Jak nakładać tynk gipsowy?
Co najpierw – tynki wewnętrzne czy wylewki?