Jak szybko wymurować ściany? Szybka budowa z Solbet

Kluczem do sprawnego murowania przegród domu są nie tylko umiejętności ekipy wykonawczej, ale również zastosowanie odpowiednich materiałów budowlanych. Szybka budowa ścian będzie możliwa między innymi dzięki bloczkom o dużej dokładności wymiarowej oraz cienkowarstwowej zaprawie murarskiej.

Ciągnąca się w czasie budowa generuje wysokie koszty – trzeba się bowiem liczyć z większym kosztem opłacenia ekipy wykonawczej oraz wyższym kosztem wynajmu niezbędnego sprzętu budowlanego. Inwestorzy, którym zależy na czasie i obniżeniu kosztów budowy powinni dokładnie przeanalizować wybór poszczególnych materiałów do wznoszenia ścian oraz zwrócić uwagę na kluczowe szczegóły wykonawcze decydujące o szybkiej, a zarazem starannej budowie murów.

Szybka budowa ścian to odpowiednie bloczki

Jeśli zależy nam na czasie i sprawnym przeprowadzeniu prac murarskich warto zdecydować się na ściany z bloczków z betonu komórkowego Solbet. Chętnie stosuje się je do budowy ścian konstrukcyjnych oraz działowych ponieważ są łatwe w murowaniu. Duże wymiary bloczków Solbet sprawiają, że mur szybko pnie się w górę. Na przyspieszenie prac murarskich wpływa również czas dostarczania poszczególnych elementów ściennych murarzowi. Dzięki niewielkiej wadze oraz znajdującym się po bokach uchwytom montażowym bloczki można łatwo podnieść i przenieść w docelowe miejsce. Szybka budowa ścian będzie możliwa również wówczas, gdy zdecydujemy się na wybór bloczków z powierzchniami bocznymi wyprofilowanymi na pióro i wpust. Ich zastosowanie sprawia, że większości przypadków nie ma potrzeby wypełniać zaprawą murarską spoin pionowych. To znaczne ułatwienie prac murarskich.

Budowa ścian w module: długość bloczków Solbet przeznaczonych do budowy ścian zewnętrznych wynosi 59 cm. Zaprojektowanie ścian w tym module usprawni prace murarskie i pozwoli ograniczyć liczbę koniecznych cięć materiału.

Sprawne murowanie na zaprawie cienkowarstwowej

Jeśli zależy na nam czasie należy zrezygnować z zaprawy wymagającej samodzielnego rozrabiania na placu budowy. Wybierzmy zaprawę, której przygotowanie nie zabierze murarzom wielu cennych godzin – a więc zaprawę w postaci gotowej suchej mieszanki, którą wystarczy tylko rozrobić z wodą.
Aby szybko wybudować ściany najlepiej jest postawić też na zaprawę murarską, która umożliwia murowanie bloczków na cienkie 0,5-3-milimetrowe spoiny. Zaprawę murarską do cienkich spoin nanosi się na powierzchnię murowanych elementów szybko i dokładnie za pomocą specjalnej kielni. Dzięki niej spoina ma odpowiednią grubość, murarz nie musi się też martwić o wyciekanie zaprawy poza powierzchnię murowanych elementów, gdyż kielnię do cienkich spoin można dobrać do szerokości stosowanych bloczków.

Wysoka dokładność wymiarowa bloczków Solbet z powierzchniami bocznymi wyprofilowanymi na pióra i wpusty w połączeniu z ich gładką i równą powierzchnią umożliwia murowanie na zaprawie do cienkich spoin.

Szybka budowa ścian a pierwsza warstwa muru

Na jakość i szybkość budowy ścian wpływa m.in. dokładność z jaką zostaną wymurowane bloczki pierwszej warstwy muru (muruje się je na zwykłej zaprawie cementowej). Aby budowa ścian przebiegła sprawnie temu etapowi prac murarskich należy poświęcić szczególną uwagę i wykonać go z dużą starannością. Bardzo ważne jest dokładne wytyczenie osi ściany i właściwe osadzenie bloczków pierwszej warstwy na zaprawie cementowej. Ich górna płaszczyzna powinna znajdować się dokładnie na tej samej wysokości, co pierwszy bloczek wymurowany w najwyższym narożniku. Szybką i precyzyjną kontrolę położenia bloczków umożliwia zastosowanie niwelatora.

szybka budowa, niwelator

Przeczytaj także: 


► Zaprawa do cienkich spoin – jaką wybrać?
► Jaka kielnia do murowania na cienką spoinę?