Zaprawa murarska do ścian wewnętrznych

Wybór odpowiedniej zaprawy uzależniony jest głównie od materiału, z jakiego wznoszone będą ściany i ich rodzaju. W przypadku betonu komórkowego inwestor zwykle ma wybór, jaka zaprawa murarska zostanie użyta do budowy ścian wewnętrznych.

Ściany wewnętrzne dzieli się na konstrukcyjne oraz niekonstrukcyjne, a do tych ostatnich zalicza się ściany działowe. Pełnią one różne funkcje, różnią się też grubością. Podstawowym zadaniem ścian konstrukcyjnych, poza wydzielaniem pomieszczeń wewnątrz budynku, jest przenoszenie obciążeń z wyższych kondygnacji, stropów i dachu na fundament. Stanowią też usztywnienie całego budynku. Ściany działowe z kolei pozwalają wprowadzić wewnątrz budynku podział na pomieszczenia, nie pełnią funkcji konstrukcyjnej. 
To, jaka zaprawa zostanie użyta do wznoszenia ścian wewnętrznych zależeć będzie m.in. od ich rodzaju.

Zaprawa murarska do ścian wewnętrznych konstrukcyjnych

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne wznosi się najczęściej z takich samych bloczków co ściany zewnętrzne z ociepleniem. Mogą to być bloczki z betonu komórkowego o średniej gęstości 500 lub 600: Solbet Optimal Plus, czyli bloczki z powierzchniami bocznymi wyprofilowanymi na pióra i wpusty lub bloczki Solbet Optimal, a więc bloczki profilowane na wpusty. Do wznoszenia ścian wewnętrznych nośnych z tych materiałów może zostać użyta zaprawa murarska:

Zaprawa murarska do ścian działowych

Do budowy ścian działowych zaleca się stosowanie bloczków z betonu komórkowego Solbet o średniej gęstości 600 kg/m³ i grubości 10 lub 12 cm. Są to bloczki gładkie, bez profilowania, a więc należy również spoinę pionową wypełnić zaprawą. W przypadku murowania większej ilości ścian działowych o mało skomplikowanych kształtach dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie bloczków Solbet One. Jest to bloczek o  dwukrotnie większej wysokości niż standardowy bloczek i mierzy 48 cm. Aby wymurować 1m2 muru potrzebujemy tylko 3,5 sztuki.
Do wznoszenia takich przegród może zostać użyta zaprawa:

  • zwykła (tradycyjna) 
    (Tradycyjna zaprawa murarska 0.5);

  • lub do cienkich spoin
    (Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komórkowego na cemencie białym 0.1,  na cemencie szarym 0.2 lub zimowa 0.7);

     

Przeczytaj także: 


► Ściany działowe na klej poliuretanowy: wskazówki wykonawcze
► Zaprawa tradycyjna: zasady murowania ścian