Murowanie i tynkowanie jesienią

Budowa domów jednorodzinnych przybrała ekspresowe tempo. Większość inwestorów rozpoczyna inwestycje wiosną lub latem i stara się uzyskać stan surowy zamknięty przed zimą. W związku z tym wiele robót wykonywanych jest jesienią. Murowanie i tynkowanie jesienią to już niemal standard. O tej porze roku pogoda bywa jednak bardzo zmienna, co może wpływać na przebieg prac budowlanych. Jesienią zazwyczaj występują częste opady deszczu i pojawiają się pierwsze ujemne temperatury. Dzień jest krótszy w związku z czym skraca się również czas, jaki można przeznaczyć na prace wykonywane w świetle dziennym. Planując budowę jesienią należy uwzględnić te warunki i dostosować do nich rodzaj wykonywanych robót.

Murowanie jesienią

Prace murarskie z użyciem standardowych zapraw murarskich, czy to tradycyjnych czy też cienkowarstwowych, można wykonywać w temperaturze od +5ºC. Niestety jesienią temperatura powietrza może spadać poniżej tej wartości. Często też zdarzają się wysokie amplitudy temperatur – w ciągu dnia występują nierzadko wartości dwucyfrowe, a nocą temperatura oscyluje wokół 0ºC, a nawet pojawiają się pierwsze przymrozki. W takiej sytuacji optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie tzw. zaprawy zimowej. Pomimo swej nazwy nie powinna być ona jednak stosowana, gdy temperatura powietrza jest ujemna. W takiej sytuacji prace murarskie powinny zostać wstrzymane, ponieważ zamarznięcie wody w zaprawie przerywa proces jej wiązania. Gdy spadek temperatury nastąpi po tym, jak proces wiązania się rozpoczął kryształki lodu powstałe z zamarzającej wody mogą rozsadzić dopiero co utworzone połączenia. Aby tego uniknąć zaprawę zimową zaleca się stosować w łagodnych warunkach zimowych, co oznacza temperaturę bliską, ale nie niższą niż 0°C.

fot. Murowanie na zaprawę zimową SOLBET 0.7.

Ochrona murów

Spadek temperatury do -5°C jest dopuszczalny dopiero po upływie kilku godzin od zastosowania zaprawy zimowej (w przypadku Zaprawy zimowej SOLBET 0.7 – po 8 godzinach). Jeśli więc planujemy murowanie późną jesienią, kiedy może się pojawić ryzyko wystąpienia przymrozków, należy pamiętać, świeży mur warto zabezpieczyć przed przemrożeniem. W tym celu można go okryć np. plandeką.
Murowania ścian nie może być wykonywane na nieosłoniętej przestrzeni również podczas bezpośrednich opadów atmosferycznych. O ochronie konstrukcji przed mrozem i deszczem należy pamiętać do momentu uzyskania przez zaprawę murarską odpowiedniej wytrzymałości.

Tynkowanie jesienią

Jesienią często wykonuje się wykończeniowe, polegające m.in. na tynkowaniu ścian. Jest ono możliwe przy odpowiednich warunkach atmosferycznych. Tynki, podobnie jak standardowe zaprawy murarskie, mogą być wykonywane w temperaturze od +5 do +25ºC. Spadek temperatury poniżej tej wartości powinien być powodem do zaprzestania prac.
Jesień kojarzy się nieodłącznie z aurą deszczową. Aby tynkowanie jesienią mogło odbywać się również w czasie deszczu niezbędne będzie zastosowanie odpowiednich osłon elewacyjnych. Tynk powinien być chroniony przed deszczem nie tylko w czasie prowadzenia prac, ale przez cały proces wiązania zaprawy. Odpowiednie osłony sprawią, że będzie on przebiegać prawidłowo i zapobiegną wypłukiwaniu składników ze świeżo nałożonego tynku.

Przeczytaj także: 


Zaprawa zimowa w praktyce: zasady murowania w warunkach zimowych