Popękana wylewka – jak uniknąć spękań podkładu podłogowego? Część I.

Rysy i spękania wylewki mogą być spowodowane wieloma czynnikami. Mogą one wynikać z niewłaściwego przygotowania wylewki, niewłaściwego podłoża lub z niewłaściwie dobranego produktu, w kontekście przekroczenia obciążeń względem wytrzymałości wylewki. Popękana wylewka traci ciągłość w całym swym przekroju, więc niestety nie będzie dobrym podłożem pod żadną okładzinę posadzkową. Spękania mogą przyczynić się nie tylko do dalszego, stopniowego niszczenia podkładu podłogowego i utraty jego parametrów, ale również prowadzić do uszkodzenia okładziny.

Praca z podłożem

Podłoże, na którym będzie wykonywana wylewka powinno być odpowiednio przygotowane – starannie oczyszczone z zanieczyszczeń i substancji mogących osłabić przyczepność jastrychu. Uwagę wykonawcy powinny zwrócić m.in. naroża ścian, ponieważ w nich często gromadzą się zanieczyszczenia – m.in. piach i resztki stosowanych uprzednio zapraw. Jeśli nie zostaną one usunięte styropian w narożach nie będzie równo ułożony (zanieczyszczenia mogą spowodować podniesienie płyty izolacyjnej i jej sprężynowanie). To spowoduje, że nakładana warstwa jastrychu będzie w tym miejscu cieńsza, niż jest to wymagane. Skutkiem takiej sytuacji może być popękana wylewka w narożach pomieszczeń.

Większa pewność z gotową zaprawą

Zastosowanie gotowych podkładów podłogowych, czyli odpowiednio skomponowanych suchych mieszanek rozrabianych wodą, pozwoliło wyeliminować wiele błędów na etapie przygotowania zaprawy. Wykonując wylewkę z gotowej mieszanki zyskujemy pewność, że rozrobiony według wskazówek producenta produkt będzie charakteryzował się odpowiednią wytrzymałością i innymi parametrami deklarowanymi w karcie technicznej. Przygotowanie podkładu podłogowego z gotowej mieszanki zajmuje też mniej czasu, niż podkładu rozrabianego na budowie z poszczególnych produktów. Obarczone jest też mniejszym ryzykiem błędu. Nie wymaga bowiem precyzyjnego dozowania kilku składników, a jedynie wody w proporcji wskazanej na opakowaniu produktu.

fot. Rozrabianie zaprawy z gotowej mieszanki.

Niestety zalecenia producenta odnośnie rozrabiania mieszanki z wodą nie zawsze są przestrzegane. Efektem takiej sytuacji jest często popękana wylewa lub podkład odspajający się od podłoża. Dzieje się tak, ponieważ zbyt mała lub za duża ilość wody zarobowej zakłóca proces hydratacji. Prowadzi to nie tylko do pękania podkładu podłogowego – powoduje również, że związana zaprawa charakteryzuje się niższymi parametrami wytrzymałościowymi, niż zakładano. Aby tego uniknąć należy więc przestrzegać ściśle zaleceń producenta odnośnie przygotowania wylewki z suchej mieszanki.

Przeczytaj także: 


Popękana wylewka – jak zapobiec jej uszkodzeniom? Część II.