Popękana wylewka – jak zapobiec jej uszkodzeniom? Część II.

Już po niedługim czasie od wykonania wylewki mogą uwidocznić się na niej rysy i spękania spowodowane m.in. skurczem wiążącego materiału i brakiem odpowiednich dylatacji. Podkład podłogowy, na którym wystąpiły takie uszkodzenia nie jest właściwym podłożem pod dalsze prace okładzinowe. Może bowiem dojść do przeniesienia spękań z podkładu na materiał posadzkowy lub odspojenia spękanego podkładu od podłoża wraz z okładziną. Popękana wylewka wymaga naprawy przed dalszymi etapami prac posadzkowych. Aby zapobiec spękaniom należy przestrzegać zasad dotyczących m.in. dylatowania podkładów podłogowych i ich pielęgnacji w czasie wiązania.

Ważne dylatacje

Pojawiające się na podkładzie podłogowym rysy o dość regularnym kształcie świadczą o braku wykonania dylatacji pośrednich. Wykonuje się je na większych płaszczyznach oraz na połączeniu między poszczególnymi pomieszczeniami. Dylatacje pośrednie ograniczają wielkość pola technologicznego, eliminują naprężenia i ryzyko pękania wylewki od skurczu przy jej wysychaniu i wiązaniu.
Dylatacje pośrednie wykonuje się zwykle w świeżym podkładzie podłogowym poprzez jego nacięcie o głębokości od 1/3 do ½ grubości wylewki. Szczelina dylatacyjna powinna mieć 4-12 mm szerokości i być wypełniona materiałem umożliwiającym swobodną pracę wylewki, czyli umożliwiającym odkształcanie.
Dylatacje pośrednie powinny dzielić wylewkę na mniejsze pola o kształcie zbliżonym do kwadratu. W przypadku podkładów cementowych w pomieszczeniach zaleca się wykonywanie pól dylatacyjnych o powierzchni do 36 m2 i maksymalnej długości boku 6 m.

Brak pielęgnacji to popękana wylewka

Często popełnianym błędem, który może skutkować pojawianiem się spękań na wylewce jest brak odpowiedniej pielęgnacji podkładu przez pierwszy okres jego wysychania i wiązania. Etap ten jest kluczowy dla uzyskania zakładanych parametrów wytrzymałościowych.
Świeżo wykonaną wylewkę zaleca się zraszać wodą, zwłaszcza w czasie występowania wysokim temperatur. Należy również ograniczyć ogrzewanie pomieszczenia, w którym wykonano podkład podłogowy. W pomieszczeniach ze świeżo wykonanym jastrychem należy też unikać przeciągów. W ten sposób zapobiega się nagłemu odciąganiu wody przez podłoże i jej odparowywaniu. Dzięki temu proces wiązania przebiega prawidłowo, co gwarantuje zachowanie odpowiednich parametrów wylewki.

Przeczytaj także: 


Naprawa powierzchni betonowych