Słownik

Absorpcja

Proces pochłaniania określonej substancji (absorbatu) lub energii w całej objętości substancji pochłaniającej... czytaj dalej

Autoklawizowany beton komórkowy (ABK)

Należy do najbardziej popularnych materiałów ściennych używanych w Polsce, Europie i wielu krajach świata. Powstaje z cementu, wapna i gipsu jako spoiw, wypełniaczy w postaci piasku i niewielkich ilości proszku aluminiowego (lub pasty), który działa jako środek porotwórczy. Z betonu komórkowego produkuje się konstrukcyjne niezbrojone i zbrojone elementy ścian. To najcieplejszy materiał konstrukcyjny – jego bardzo niski współczynnik przewodzenia... czytaj dalej

Beton

Materiał kompozytowy, otrzymany w wyniku twardnienia mieszanki betonowej, uzyskanej poprzez zmieszanie spoiwa, kruszywa i wody. Często zawiera również dodatki mineralne i domieszki... czytaj dalej

Beton komórkowy

Beton o niskiej gęstości objętościowej (od 300 do 700 kg/m3), zawierający znaczne ilości zamkniętych porów kulistych.  Zobacz też >> Autoklawizowany beton komórkowy... czytaj dalej

Budynek energooszczędny

To budynek, którego sezonowy wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP osiąga wartość poniżej poziomu 70 kWh/(m2·rok). W europejskiej normie ISO został wprowadzony podział poziomu energooszczędności w zależności od ilości energii potrzebnej do ogrzania 1 m2 powierzchni budynku w ciągu roku: powyżej 70 kWh/(m2·rok) – dom poza klasą energooszczędności, 30-70 kWh/(m2·rok) – dom energooszczędny, 15-30... czytaj dalej

Cement

To spoiwo mineralne służące do łączenia materiałów budowlanych. Poszczególne rodzaje cementu różnią się m.in. składem i szybkością... czytaj dalej

Czas korekty

Okres mierzony od chwili naklejenia płytki do powierzchni czy ustawienia elementu murowego na warstwie zaprawy do chwili, gdy możliwe jest jeszcze poprawienie jego położenia bez pogorszenia... czytaj dalej

Dylatacja

Szczelina celowo utworzona w budynku lub w jego elemencie (szczelina dylatacyjna). To inaczej wolna przestrzeń potrzebna do swobodnego ruchu elementów budynku m.in. pod wpływem pęcznienia, kurczenia się, czy tzw. „osiadania” budynku. Brak szczelin dylatacyjnych może w skrajnych przypadkach spowodować trwałe uszkodzenie... czytaj dalej

ECITS

(ang. External Thermal Insulation Composite System) metoda docieplenia budynków nazywana metodą lekką mokrą, wykonywana przy użyciu systemu termoizolacji ścian zewnętrznych, w skład którego wchodzi zaprawa klejąca do styropianu, termoizolacja, kołki do mocowania mechanicznego, warstwa zbrojąca (zaprawa + siatka z włókna szklanego), wyprawa... czytaj dalej

Elewacja

Zewnętrzna powierzchnia ściany budynku wraz ze wszystkimi znajdującymi się na niej... czytaj dalej

Fugowanie

Czynność polegająca na wypełnianiu spoin np. między płytkami ceramicznymi. Fugowanie wykonuje się przede wszystkim w celu efektownego wykończenia okładziny ceramicznej, jak również ochrony okładziny i podłoża przed bezpośrednim i pośrednim wpływem warunków... czytaj dalej

Grubość spoin

Grubość łącza między dwoma materiałami. W konstrukcjach murowych grubość spoiny wynosi do 40 mm. Od grubości spoiny w murach zewnętrznych zależy m.in. ich termoizolacyjność. Im grubsze są spoiny w murze, tym więcej ciepła może przez niego uciekać na... czytaj dalej